HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI PHÒNG CHỐNG LAO 24/3/2020 Ở BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI BÌNH ĐỊNH. PDF. In Email
Viết bởi TUAN   
Thứ hai, 20 Tháng 4 2020 02:54

Căn cứ Công văn số 453/BVPTW-DAPCL ngày 6/3/2020 của Bệnh viện phổi Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức Chiến dịch truyền thông nhân Ngày Thế giới phòng chống lao 24/3/2020;

Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Bình Định thực hiện chủ đề: “Biến hiểm họa COVID-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030 ”.

Bệnh viện đã tổ chức treo 10 khẩu hiệu truyền thông về bệnh lao ở các đường phố chính thành phố Quy Nhơn từ ngày 20/3 đến hết ngày 30/3/2020.

 

Nội dung như sau:

 

 1. Biến hiểm họa COVID-19 thành cơ hội để Việt Nam chấm dứt bệnh lao vào năm 2030!
 2. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao 24/3/2020!
 3. Đã đến lúc cùng hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao!
 4. Đã đến lúc đoàn kết toàn dân để chiến thắng bệnh lao!
 5. Hãy hành động vì một Việt Nam không còn bệnh lao vào năm 2030!
 6. Thực hiện Nghị quyết Trung ương Đảng, mọi người hưởng ứng Chương trình hành động Quốc gia chấm dứt bệnh lao vào năm 2030!
 7. Đã đến lúc toàn dân hành động vì sự nghiệp chấm dứt bệnh lao cho mình và cộng đồng!
 8. Thời cơ đã đến, mỗi người hãy chiến thắng bệnh lao ngay bây giờ và mãi mãi!
 9. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm lao!
 10. Không ai đáng phải chết vì bệnh lao, đặc biệt là trẻ em!
 11. Tôi không sợ bệnh lao, tôi sợ sự xa lánh và vô cảm của xã hội!
 12. Chiến thắng bệnh lao, chiến thắng đói nghèo!
 13. Phòng chống lao - Trách nhiệm của các cấp, các ngành và bản thân mỗi người dân, tiến tới thanh toán bệnh lao!
 14. Vì sức khỏe Việt Nam, hãy cùng hành động để chấm dứt bệnh lao vào năm 2030!
LAST_UPDATED2
 
You are here  :