ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH BÌNH ĐỊNH PDF. In Email
Viết bởi TUAN   
Thứ năm, 14 Tháng 3 2019 02:54

ĐẶC ĐIỂM ĐIỆN TÂM ĐỒ Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI TỈNH BÌNH ĐỊNH

BS.CKII. Huỳnh Đình Nghĩa,

Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Tỉnh Bình Định

Tóm tắt :

Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) thường kết hợp với những vấn đề về sức khỏe, có những tổn thương hệ thống, trong đó đáng chú ý là những bệnh tim mạch. Những bệnh nhân mắc BPTNMT có nguy cơ cao tổn thương tim mạch và những bệnh đó góp phần vào nguyên nhân tử vong ở những bệnh nhân này. Mục tiêu của đề tài: mô tả đặc điểm điện tâm đồ ở bệnh nhân mắc BPTNMT. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang. Kết quả: Qua nghiên cứu 50 bệnh nhân mắc BPTNMT tại Bệnh Viện Lao và Bệnh phổi Tỉnh Bình Định chúng tôi nhận thấy : Loạn nhịp 16%, dày nhĩ phải 12%, dày thất phải 10%, dày nhĩ + dày thất phải 14%, thiếu máu cơ tim 10%, thiếu máu cơ tim + loạn nhịp 8%.Có sự liên quan giữa bất thường điện tim và các giai đoạn của BPTNMT (p < 0,001); Bất thường điện tim và mức độ đợt cấp (p < 0,001) ; Bất thường điện tim và tiền sử hút thuốc ( p < 0,05).

Links tải về tại đây

 

 

 

 

 
You are here  :