SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG PHỔI Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB(+) VÀ LAO PHỔI MỚI AFB(-) PDF. In Email
Viết bởi BS CKII. Huỳnh Đình Nghĩa   
Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 07:35

SO SÁNH ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, X-QUANG PHỔI Ở BỆNH NHÂN LAO PHỔI MỚI AFB(+) VÀ LAO PHỔI MỚI AFB(-)

BS.CKII. Huỳnh Đình Nghĩa

ĐT: 0905.341.459

Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Đặt vấn đề : chẩn đoán lao phổi AFB (-) gặp nhiều khó khăn do lâm sàng và x- quang phổi không điển hình  . Mục tiêu : so sánh đặc  điểm lâm sàng và hình ảnh x-quang phổi ở bệnh nhân lao phổi mới AFB(+) và lao phổi mới AFB(-).Đối tượng và phương pháp : Đối tượng nghiên cứu : Bệnh nhân lao phổi chia 2 nhóm. Nhóm I : 85 Bệnh nhân lao phổi mới AFB(+); Nhóm II : 55 Bệnh nhân lao phổi AFB (-), cấy (+). Lao phổi mới AFB(+) và lao phổi mới AFB(-) theo hướng dẫn CTCLQG 2009.Phương pháp nghiên cứu : mô tả cắt ngang..Kết quả Lâm sàng: Ho khan ở nhóm II cao hơn nhóm I ( 98,8%   vs 5,88% ).

Thời gian khởi phát 2-3 tuần ở nhóm II cao hơn nhóm  I( 54,5%  vs   11,8%).X- quang phổi :Tổn thương không hang ở nhóm II cao hơn nhóm I(54,5% vs 11,8%) . Mức độ tổn thương độ I ở nhóm II cao hơn nhóm I(54,5% vs 11,8%). Kết luận : Triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng thường gặp lao phổi AFB(-) : Ho khan, thời gian khởi phát 2-3 tuần, tổn thương không hang và mức độ tổn thương nhẹ.

 

Link bài abstract: tải tại đây

Link bài toàn văn: tải tại đây

 

 

LAST_UPDATED2
 
You are here  :