NHẬN XÉT LÂM SÀNG, X-QUANG PHỔI 60 TRƯỜNG HỢP LAO PHỔI AFB(+) MỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI BỆNH VIỆN LAO & BỆNH PHỔI TỈNH BÌNH ĐỊNH PDF. In Email
Viết bởi BS CKII. Huỳnh Đình Nghĩa   
Thứ năm, 04 Tháng 4 2019 01:40

TÓM TẮT

Người cao tuổi mắc lao là vấn đề đáng quan tâm do biểu hiện lâm sàng âm thầm và kín đáo, thường mắc các bệnh nội khoa phối hợp do đó chẩn đoán thường bị lu mờ. Nhận xét 60 trường hợp lao phổi AFB(+) mới người cao tuổi kết quả cho thấy: Tuổi thường gặp 70-79: 41,7%. Triệu chứng khởi phát : ho khạc đờm 93,3%, khó thở 83,3%. Hình thức khởi phát từ từ 81,7%. Thời gian phát hiện muộn 2-4 tháng 51,7%. Lý do vào viện ho khạc đờm 43,3%. Triệu chứng lâm sàng khi vào viện : ho khạc đờm kéo dài 97,7%, sút cân 76,7%, khó thở 50%, ran rít 71,7%. Tổn thương ở thùy giữa 40%, thùy dưới 43,3%, có hang 71,7%, độ II 36,7%, độ III 35%. Bệnh phối hợp : bệnh phế quản phổi 20%, đái tháo đường 15%.

Link tải tài liệu: tại đây

LAST_UPDATED2
 
You are here  :