Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh PDF. In Email
Viết bởi TUAN   
Thứ sáu, 21 Tháng 8 2015 06:37

Chiều ngày 10 tháng 8 năm 2015 tại hội trường bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bình Định đã diễn ra Hội nghị triển khai và ký cam kết của cán bộ y tê thực hiện các nội dung "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh".

Hội nghị đã triển khai Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 4/6/2015 của Bộ Y tế, Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 23/7/2015 của Sở Y tế Bình Định, Kế hoạch số 260/BVLBP ngày 8/7/2015 của Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi Bình Định.


 

 

 

Một số hình ảnh Hội nghị:


Sau đó, các Trưởng, Phó Khoa, Phòng đã làm lễ ký cam kết "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh" với Ban giám đốc, Công đoàn cơ sở Bệnh viện trước sự chứng kiến của cán bộ y tế, nhân viên bệnh viện.

Tin ảnh: Phạm Đình Lệ

 

 

 

LAST_UPDATED2
 
You are here  :