An toàn Truyền Máu PDF. In Email
Viết bởi TUAN   
Thứ năm, 11 Tháng 10 2018 02:41

MỜI ANH CHỊ ĐIỀU DƯỠNG CÙNG THẢO LUẬN:

Khoanh tròn câu anh, chị chọn thích hợp

1/ Bộ dây truyền máu khác bộ dây truyền dịch:

 1. Kim 18-20G
 2. Bộ lưới lọc trong bầu đếm giọt
 3. Khóa
 4. Có phần nút cao su để bơm thuốc thuốc dài hơn
 5. Có kim air.

2/ Bộ dây truyền máu được thay mỗi:

 1. 8 giờ                B. 12 giờ                    C. 24 giờ          D. 48 giờ            E. Tất cả đều sai

3/ Thời gian lấy máu ra khỏi ngân hàng máu không được để quá:

 1. 10 phút                        B. 20 phút                  C. 30 phút        D. 40 phút          E. 60 phút

4/ Thời gian truyền một đơn vị máu không quá:

 1. 1 giờ                 B. 2 giờ                       C. 2 giờ              D. 4 giờ               E. 5 giờ

 

5/ Yêu cầu theo dõi người bệnh khi truyền máu:

 1. Liên tục trong suốt thời gian truyền máu
 2. 30 phút đầu khi truyền máu
 3. Chi khi có dấu hiệu bất thường
 4. Theo dõi ít nhất là 3 lần trong một đơn vị máu
 5. Tất cả đều sai

Cn Phạm Đình Lệ

LAST_UPDATED2
 
You are here  :