Văn bản hướng dẫn Luật đấu thầu 43-2013 PDF. In Email
Viết bởi TUAN   
Thứ hai, 20 Tháng 6 2016 06:55

Văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu 43-2013 và Văn bản Quy định Danh mục TTBYT

Văn bản hướng dẫn Luật Đấu thầu 43-2013

https://drive.google.com/open?id=0B7xWNabJaCGjcFpqLUsyNUEzZ0JMVTF1TlVYTTE0VmdsclA4

Văn bản Quy định Danh mục TTBYT

https://drive.google.com/open?id=0B7xWNabJaCGjRTFpc09hM2FBbC1oakdyMG9DSVZGbHFSTVpz

 
You are here  :